Wrap

WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production)
 
Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan WRAP (Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretimi), üretim yapılan bazı sektörlerde etik değerlerin korunması ve kanunlara uyulmasını sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Ayakkabı ve giyim sektörü kuruluşlarının, bulunduğu ülkenin yasalarına uyması ve etik şartları gözetmesi için çeşitli teşvikler vermekte ve belgelendirme hizmeti sunmaktadır. 2000 yılında faaliyete geçirilen WRAP , dünyada üretim sektörünü içine alan, emek, işçi hakları, güvenlik, çevre gibi konular üzerine çalışan en büyük kuruluş ve sertifikasyon programıdır.
 
WRAP , işletmeleri 12 temel prensibi dikkate alarak sertikalandırmaktadır. Bu prensipleri şöyle sıralayabiliriz:
 
Kanunlar ve iş yeri ile ilgili mevzuatlara uyum sağlanması.
İş yerinde zorla çalıştırmanın engellenmesi.
Çocuk işçi çalıştırmanın önüne geçilmesi.
İş yerinde her türlü taciz ve kötü davranışların engellenmesi.
İşçilerin tazminat hakkı ve birtakım yardımlardan faydalanması.
Çalışma saatlerinin yerek yasalara uygun şekilde düzenlenmesi.
İşçilerin sendika ve örgütlenme haklarından faydalanması.
Sağlık ve güvenlik ile ilgili konulara azami dikkat edilmesi.
İş yerindeki her türlü ayrımcılığın engellenmesi.
Çevre yönetimi ile ilgili mevzuatlara ve standartlara uyum sağlanması.
Gümrük faaliyetleriyle ilgili yasalara uyum sağlanması.
Emniyetle ilgili konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesi.
 
 
Ne Tür Faydalar Sağlar?
 
WRAP belgesi alan kuruluşlar, hem kısa hem de uzun vadede çeşitli avantajlar elde etmektedir. Yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşundan 6 ay ile 2 sene arasında değişen sürelerde alınan bu belge, özetle aşağıdaki konularda avantaj sağlamaktadır:
 
1.     Risklerin en aza indirilmesi.
 
2.    İşletmenin iç ve dış süreçleri ile ilgili zamandan tasarruf sağlanması.
 
3.    Paradan tasarruf edilmesi.
 
4.    Piyasada rekabet avantajı sağlanması.
 

5.     Yukarıda bahsedilen prensiplere uyum sağlanması neticesinde işletmenin sosyal uyumluluğu gerçekleşmiş olur. 

KAYIT FORMU

Sudz 19'a katılmak için lütfen formu doldurun.