Ursa

URSA (Understanding the Responsible Sourcing Audit)
URSA (Sorumlu Kaynak Kullanımı Denetimi), tedarikçi pozisyonunda bulunan işletmelerin, faaliyet gösterdiği ülkenin yasalarına ve gerekli yönetmeliklere uygunluğunu sağlamaktadır. Bağımsız bir denetim mekanizması olarak çalışan bu program, aynı zamanda tedarikçilerin, Unilever firmasının Sorumlu Kaynak Sağlama Politikasının (RSP) ek gereklililerine uygunluğunu da değerlendiren bir denetim protokolüdür. Tedarikçiler sadece sadece uyum gerekliliklerini yerine getirmekle kalmamakta; aynı zamanda sürekli devam eden bir iyileştirme sürecinin parçası haline gelmektedir.
URSA içerisinde yer alan temel ilkeler (Fundamental Principles) ile Unilever, sürdürülebilir büyüme konusundaki taahhütlerin yerine getirilmesi için sorumlu kaynak kullanımı konusunda bazı temel esaslar belirlemiştir. Bunun yanında, Unilever firması ile iş ilişkisi kurmak ve bu ilişkiyi sürdürmek isteyen tedarikçiler için bazı zorunlu gereksinimler (Mandatory Requirements) bulunmaktadır. Bahsedilen kriterler, faaliyet alanı veya sağladığı ürün / hizmet türü farketmeksizin tüm tedarikçiler için geçerlidir
URSA , endüstri tarafından kabul görmüş protokollerden çok daha geniş konuları içine almaktadır. Bu bağlamda, tedarikçilerin şu konular ile ilgili uygulamalarını değerlendirmektedir:
1. Çalışma Standartları.
2. İş Sağlığı ve Güvenliği.
3. İnsan Hakları.
4. İş Bütünlüğü.
5. Çevre Yönetimi ve Arazi Görev Hakları
Unilever’in uyumluluk gerekliliklerini yerine getirmek ve İyi Uygulama Kriterini (Good Practice Benchmark) elde etmek için tedarikçilerin URSA denetimlerinden başarı ile geçmesi gerekmektedir. Unilever tedarikçilerinin veya yeni tedarikçi olmak isteyen kuruluşların denetim sürecini başlatmak için, şirketlerini Unilever Tedarikçi Yeterlilik Sistemi’ne (USQS) kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Denetimler ile ilgili izlenen süreç ise adımları kapsamaktadır:
1. Denetim için talebin oluşturulması.
2. Denetim için hazırlıkların yapılması.
3. Denetim işletme sahalarında gerçekleştirilmesi
4. Denetimden sonra gerekli raporlamaların yapılması.
5. Denetimden sonra gerekli doğrulamaların yapılması ve değerlendirilmesi.
 

 

KAYIT FORMU

Sudz 19'a katılmak için lütfen formu doldurun.