ICS

 ICS (Initiative For Compliance and Sustainability)

ICS (Uyum ve Sürdürülebilirlik Girişimi) küresel tedarik zinciri içerisinde çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla oluşturulmuş bir girişimdir. Tekstilden mobilyaya, ev aletlerinden gıdaya, mobilyadan eğlenceye kadar ve bunların dışındaki birçok sektör faaliyeti bu girişimin içerisinde yer almaktadır. Halihazırda dünyanın en büyük sosyal sorumluluk standartlarından biri olan ICS , tedarikçi firmaların çalışma koşullarınıın birçok açıdan denetlenmesini sağlamaktadır.
Bu girişim içerisinde yer alan firmaların büyük bir çoğunluğu Fransız markalarından oluşmaktadır. Fakat giderek büyüyen ve uluslararası düzeyde etkinliğini artıran ICS ‘nin şu anda 45 farklı çok uluslu üyesi bulunmaktadır. Bu üyeler, bir veritabanı içerisinde binlerce denetim raporunu paylaşmaktadır. Böylelikle, üye şirketlerin bir işbirliği içerisine girmesi, denetimlerin karşılıklı hale getirilmesi, denetimlerden dolayı oluşan maliyetlerin düşürülmesi; bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşılması sağlanabilmektedir.
 
Kapsam
ICS faaliyetleri, tüm üyeler tarafından uygulanan ortak araçlara ve ortak bir metodolojiye dayanmaktadır. Bu sayede denetim süreçlerinin tam kontrolü güvence altına alınmaktadır. Bu araçlardan Sosyal ve Çevre Davranış Kuralları, tedarikçilerin taahhüt etmesi gereken temel gereksinimleri tanımlamaktadır. Bu kurallar ile belirtilen koşulları sağlayan işletmeler, yetkili bir kuruluş tarafından belge almaya hak kazanmaktadır. Bu bağlamda, işletmeler, aşağıda belirtilen konularda gerekli şartları yerine getirmekle yükümlüdür:
1. Çalışmak için minimum yaş, çocuk işçiliği ve genç çalışanlar
2. Zorla çalışmanın engellenmesi.
3. İş yerindeki her türlü ayrımcılığın önüne geçilmesi.
4. Disiplin prosedürlerinin sağlanması; her türlü taciz ve istismarın önlenmesi.
5. Çalışanların sendika ve örgütlenme hakkına sahip olması ve şikayet mekanizmasının oluşturulması.
6. Çalışma saatlerinin yerek kanunlara göre düzenlenmesi ve fazla mesai şartlarnın belirlenerek ücret ödemelerinin yapılması.
7. Çalışma ücretlerinin adil olması; yol, yemek, servis gibi hakların çalışanlara sunulması.
8. İşletme bünyesinde sağlık ve güvenlik ile ilgili gerekli altyapı koşullarının sağlanması.
 

KAYIT FORMU

Sudz 19'a katılmak için lütfen formu doldurun.